วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

น้ำตกวังเณร


                                                   น้ำตกวังเณร เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอสูงเนิน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน มีประวัติว่าเป็น จุดที่ลำน้ำลำตะคองมีแก่งหินเคยมีเณรมาตัดไม้โดยข้ามน้ำบริเวณนี้แล้วจมน้ำเสียชีวิต จึงได้เรียกว่าวังเณร สภาพปัจจุบันเป็นจุดชมวิวที่มีบรรยากาศน่าพักหย่อนใจ จึงมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวมาท่องเที่ยวกันมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ประมาณ 2,000 คน/วัน มีร้านอาหารเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 8 ร้าน มีการสร้างแพลอยน้ำ ปรับปรุงท่าน้ำริมฝั่ง ทำสะพานข้ามลำน้ำ สิ่งที่นักท่องเที่ยวนิยม คือ มานั่งทานอาหาร มาเล่นน้ำ มาดูบรรยากาศของหนุ่มๆ สาวๆ ที่มาเที่ยว เมื่อมี่คนมาเที่ยวมากก็เกิดปัญหากับคนในท้องถิ่น

1 ความคิดเห็น: